Spanvis.com op Radio Emmeloord

In 2005 lanceerde Roelie Spanjaard-Visser samen met haar man de site www.spanvis.com met daarop de historie van Lemmer aan de hand van foto’s en verhalen. In de afgelopen jaren is het materiaal op de site fors gegroeid, ook met filmpjes, en praktisch dagelijks vinden er nog aanvullingen plaats. EMMELOORD, 21-09-2023 – Spanvis is anno 2023 ook…

Lees verder!

Lezing Ronald Nijboer over ‘wereldzee in de polder’

Donderdagavond 5 oktober verzorgt auteur Ronald Nijboer een lezing in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder. Hij komt vertellen over zijn nieuwste boek, ‘Wereldzee In De Polder’. Hierin beschrijft Nijboer zijn reis met historische tjalk langs oude en nieuwe kustplaatsen. EMMELOORD, 21-09-2023 – Vanaf 19.30 uur start de avond met een kopje koffie of thee, de lezing begint…

Lees verder!

Wisseling in raadsfractie ChristenUnie-SGP Noordoostpolder

In de raadsvergadering van 2 oktober neemt Anjo Simonse afscheid van de raadsfractie ChristenUnie-SGP vanwege een nieuwe baan. ‘Hiermee vertrekt een boegbeeld van de politiek in Noordoostpolder,’ aldus Andries Poppe namens het bestuur. Simonse wordt opgevolgd door Paul Ringelberg, Tollebeker en agrarisch docent. BRON: De Noordoostpolder Read More

Lees verder!

Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert onderzoek gezondheid, natuur en landschap bij nieuwe hoogspanningslijn tussen Vierverlaten en Ens

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert in het milieueffectrapport voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens alternatieven uit te werken. De focus moet hierbij liggen op het beperken van de gevolgen voor gezondheid, natuur, landschap en erfgoed. BRON: De Noordoostpolder Read More

Lees verder!

Omgevingswet: termijnen voor gebiedsoverstijgende vergunningaanvragen worden misschien niet gehaald in Flevoland en dat is gezien de maatschappelijke opgaven onwenselijk.

De gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland zijn goed op weg met het voorbereiden van de eigen organisatie op de Omgevingswet. De samenwerking tussen deze overheden is echter nog nauwelijks van de grond gekomen. FLEVOLAND, 20-09-2023 – Er zijn beperkt afspraken gemaakt en procedures, voor aanvragen van vergunningen die meerdere overheden…

Lees verder!

‘Het huisstofmijtmonster in mijn Toverkamer’ van Aires Hovens in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder

Op vrijdag 13 oktober wordt de Kinderboekenweek afgesloten in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder met een theatervoorstelling van Aires Hovens: ‘Het huisstofmijtmonster in mijn Toverkamer’. Deze magische voorstelling, waarbij de meest wonderlijke dingen gebeuren, wordt gegeven van 15.30 tot 16.30 uur. EMMELOORD, 20-09-2023 – Een gratis kaartje kan gereserveerd worden via www.flevomeerbibliotheek.nl of aan de balie in…

Lees verder!