Polderhemel 1433 | 10 – 17 mei 2023

De rode planeet Mars is in het bezit van twee kleine maantjes: Phobos en Deimos. Ze lijken op bepaalde soorten planetoïden. Dat zou betekenen dat ze door Mars zijn ingevangen. Maar nieuwe gegevens van de Mars-orbiter Hope, die door de Verenigde Arabische Emiraten de ruimte in is gestuurd lijken op iets heel anders te wijzen.…

Lees verder!

Veteranen komen bijeen in kelderbar ’t Voorhuys

In de kelderbar van ‘t Voorhuys vond vrijdag 5 mei, op Bevrijdingsdag, het eerste Veteranencafé plaats met veteranen uit de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Deze avond werd behoorlijk goed bezocht. Zo’n 35 veteranen – jonge en oudere – troffen elkaar in een gezellige sfeer, sommigen hadden zelfs hun partner en kinderen meegenomen. BRON: De Noordoostpolder…

Lees verder!

Gemeente staat open voor gesprek met autocrossers

Gemeente Noordoostpolder staat open voor een gesprek met autocrossers. Dat antwoordde wethouder Verduin maandagavond op vragen van Alex Tuinenga (Politieke Unie). Die vroeg aandacht voor de autocrossers die steeds moeilijker geschikte terreinen kunnen vinden. Dorpscrossen staan daardoor onder druk. NOORDOOSTPOLDER, 09-05-2023 – “We vragen de gemeente niet om autocrossen te faciliteren, maar wel om een positieve grondhouding”, aldus Tuinenga. Hij…

Lees verder!

Politieke Unie vraagt aandacht voor lange wachttijden Wmo

Gemeente Noordoostpolder probeert op verschillende manieren de wachtlijsten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) omlaag te brengen. Dat antwoordt wethouder Werkman op vragen van Arja Heerspink (Politieke Unie). NOORDOOSTPOLDER, 09-05-2023 – Volgens Heerspink zijn de wachttijden momenteel ‘heel erg lang’. Ze hoort berichten dat inwoners elf weken moeten wachten op de komst van een Wmo-consulent en dat het daarna…

Lees verder!

Veehouders die verduurzamen mogen uitbreiden

Veehouders in de Noordoostpolder met bedrijven die kleiner zijn dan 2.500 m² mogen die uitbreiden tot maximaal 4500 m². Ze moeten dan wel voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. De gemeenteraad ging maandagavond akkoord met het voorstel van het college. Alleen GroenLinks stemde tegen. NOORDOOSTPOLDER, 09-05-2023 – Op zich is de partij voorstander van duurzame en grotere stallen die…

Lees verder!