Acties voor werkweek in Pata Rât Roemenië

Tweeëntwintig polderbewoners bereiden zich voor op een werkweek in Pata Rât in Roemenië deze zomer. De komende maanden houdt de reisgroep diverse acties om onder anderen de materialen voor de bouw van een groepsaccommodatie om Romajongeren een vakantie te kunnen bezorgen en om kinderwerk te kunnen bekostigen. BRON: De Noordoostpolder Read More

Lees verder!

Mercatus in gesprek met bewoners Zeebiesstraat en Rietstraat

De bewoners van de Zeebiesstraat en Rietstraat kregen donderdag 9 maart de eerste schetsen van het nieuwe buurtplan te zien. Mercatus gaf een toelichting op de plannen en vertelde waarom het nodig is om de oudste buurt van Emmeloord grondig aan te pakken. EMMELOORD, 11-03-2023 – Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om een passend plan te…

Lees verder!

Doelen gebiedsproces stikstof Noordoostpolder haalbaar

Eind maart 2022 is het gebiedsproces stikstof gestart in de oostrand van de Noordoostpolder in het gebied rondom Marknesse-Luttelgeest tussen het Kuinder- en Voorsterbos. MARKNESSE / LUTTELGEEST, 11-03-2023 – Doel is om het Flevolandse aandeel in de overbelasting met stikstof van de nabijgelegen natuurgebieden De Weerribben en Wieden in Overijssel terug te dringen. Uit de ‘Tussenrapportage gebiedsproces stikstof…

Lees verder!

Flevoland sluit overeenkomsten over aankoop stikstof

In de Noordoostpolder heeft provincie Flevoland van drie locaties stikstofemissieruimte opgekocht. Het gaat totaal over ca. 2.600 kg stikstof (NH3). De aankopen zijn mogelijk gemaakt omdat Provinciale Staten middelen beschikbaar hebben gesteld voor voorfinanciering vooruitlopend op bijdragen vanuit het Rijk. NOORDOOSTPOLDER, 11-03-2023 – De betrokken ondernemers hebben zich gemeld bij de provincie. Zij verkleinen hun veestapel of…

Lees verder!